Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH ZA POMOCĄ FACEBOOK LEAD AD (dalej również: „Polityka Prywatności”)

 

I. PREAMBUŁA

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BAN-DAN Maciej Banasiak z siedzibą w Sulmierzycach, ul. Krotoszyńska 3, 63-750 Sulmierzyce (dalej również: „BAN-DAN”) zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest Twoja prywatność, chroni nie tylko internautów odwiedzających prowadzone przez nas strony internetowe, ale również osoby, które zechciały udostępnić PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak swoje dane z wykorzystaniem innych dróg, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ad. Szanujemy Twoją prywatność, opracowaliśmy więc Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przysługujących internautom praw.

 

Udostępniając nam swoje dane, możesz być pewna/pewny, że:

 

1. przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;

 

2. chronimy Twoje dane od strony technicznej i przechowujemy je na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby;

 

3. nie przekazujemy Twoich danych podmiotom nieuprawnionym, a w razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa współpracujemy z organami powołanymi do ścigania naruszeń. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych udostępnionych PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak za pomocą funkcji Facebook Lead Ad, stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Dla ułatwienia – w dalszej części Polityki Prywatności, będziesz nazywany „Użytkownikiem”.

 

II. DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak w ramach usługi Facebook Lead Ad będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z poz. zm. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883, tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, dalej również: „UODO”).

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BAN-DAN Maciej Banasiak z siedzibą w Sulmierzycach, ul. Krotoszyńska 363-750 Sulmierzyce, NIP 6211603632, REGON: 369574577; adres strony internetowej: www.izolacjenatryskowe-ban-dan.pl, e-mail: ban-dan0103@wp.pl

 

3. PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak stosuje wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności ochronę przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Zbiór danych osobowych obejmujących dane Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad podlega rejestracji przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji prowadzącego zgodnie z UODO rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez BPPHU BAN-DAN Maciej Banasiak.

 

4. Poprzez uzupełnienie danych zawartych w formularzu Facebook Lead Ad Użytkownik przekazuje PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak wskazane w formularzu Facebook Lead Ad dane osobowe, obejmujące w szczególności:

a. adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach jego profilu w serwisie facebook.com;

b. płeć Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu;

c. imię Użytkownika (podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

d. datę urodzenia Użytkownika (podaną w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu;

e. datę urodzenia dziecka Użytkownika lub planowaną datę urodzenia dziecka Użytkownika;

f. numer telefonu Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

g. miejsce zamieszkania Użytkownika (miasto podane w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub w formularzu);

h. kod pocztowy miejsca zamieszkania Użytkownika (podany w ramach jego profilu w serwisie facebook.com lub formularzu).

 

5. PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak wykorzystuje dane osobowe Użytkownika przetwarzane za pomocą usługi Facebook Lead Ad w celach:

a. marketingu towarów i usług własnych (na podstawie obowiązujących przepisów prawa);

b. umożliwienia Użytkownikowi otrzymywania spersonalizowanych informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, produktach, konkursach etc. dotyczących PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak za pośrednictwem Internetu.

 

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy wyłącznie w celach wskazanych w Polityce prywatności oraz w zakresie dobrowolnie wyrażonych przez Ciebie zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Użytkownikowi przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z UODO, w szczególności prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy. Uprawnienia te mogą być realizowane w szczególności poprzez kontakt z PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak w sposób określony w punkcie IV. Polityki Prywatności.

 

8. PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak zastrzega, iż na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią może powierzyć jej przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności w zgodzie z UODO.

 

III. INFORMACJA HANDLOWA

 

1. Uzyskując dane Użytkownika dzięki funkcji Facebook Lead Ad mamy techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. poprzez wiadomości email).

 

2. Użytkownik ma prawo w każdym momencie zastrzec, że nie chce otrzymywać od PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak tego typu powiadomień o charakterze marketingowym, w tym także wycofać już udzieloną zgodę.

 

3. Informacje handlowe związane z prowadzoną przez PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak działalnością mogą być przesyłane w zakresie objętym wyrażoną przez Użytkownika zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

IV. KONTAKT UŻYTKOWNIKA Z PPHU BAN-DAN Maciej Banasiak

 

Nasz sposób kontaktu z Tobą zależy od zakresu udzielonych przez Ciebie informacji i zgód. Jeśli zapragniesz skontaktować się z nami, zadzwoń pod numer +48 501 701 659 lub e-mail: ban-dan0103@wp.pl.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.06.2020. 2. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez UODO.